S?N PH?M XEM NHI?U

S?N PH?M M?I

Danh m?c s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

 

T? v?n 24/24 k? c? T7 v CN. Mang m?u ??n t?n nh, thi cng theo yu c?u.


04.3992.6798
Hotline 1: 0906.15.9998
Hotline2: 0983.99.69.70
Hotline 3: 0903159998

Th?ng k truy c?p

Hiện có 11 khách Trực tuyến
mod_vvisit_counterT?ng s? truy c?p1123504

Facebook FanBox

Qu?ng co

Bảng quảng cáo


Nhn d?p k? ni?m ngy Ph? n? Vi?t Nam 20/10 v VSC CONTRUCTION nh?p kh?u l hng gi?y dn t??ng m?i v? Vi?t Nam. Chng ti xin g?i t?i qu khch hng ?, ?ang v s? tin dng cc s?n ph?m Gi?y dn t??ng nh?p kh?u c?a chng ti ch??ng trnh Khuy?n m?i ??c bi?t.

V?i l?i th? nhi?u n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c Gi?y dn t??ng, l cng ty Nh?p kh?u gi?y dn t??ng tr?c ti?p t? cc n??c nh?: ??c, , Hn Qu?c, Nh?t B?n...v?i d?ch v? bn hng, b?o hnh v ch?m sc khch hng t?t, gi c? t?t nh?t trn th? tr??ng, ? ???c khch hng tin t??ng s? d?ng nhi?u n?m nay. H?n n?a, v?i ??i ng? t? v?n, bn hng c nhi?u kinh nghi?m, thi ?? ph?c v? t?n tnh, chu ?o ch?c ch?n s? lm hi lng qu khch hng.
 
alt
Gi?m gi 30% l hng gi?y dn t??ng m?i nh?p kh?u nhn d?p 20/10

Nhn d?p k? ni?m ngy Ph? n? Vi?t Nam 20/10 cng v?i vi?c VSC v?a nh?p kh?u l hng gi?y dn t??ng m?i v? Vi?t Nam. VSC CONTRUCTION mu?n mang t?i ch??ng trnh khuy?n m?i ??c bi?t ny ?? tri n khch hng. 

N?i dung ch??ng trnh khuy?n m?i c? th? nh? sau: T? ngy 01/10/2013 ??n ngy 20/10/2013. Khi khch hng ??t l?a ch?n v thi cng cc m?u Gi?y dn t??ng ???c VSC CONTRUCTION nh?p kh?u kh?u m?i nh?t. Qu khch hng s? ???c gi?m gi t?i 30% ti?n gi?y.

Hy nhanh tay lin l?c ngay v?i chng ti qua ???ng dy nng: 0906.15.9998 - 04.3992.6798 ho?c truy c?p vo webside: giaydantuongnhapkhau.com.vn ?? bi?t thm chi ti?t. 

L?u : VSC khng gi?m gi nh?ng lo?i gi?y hng t?n, m?u c? nh? m?t s? c? s? Gi?y dn t??ng khch trn th? tr??ng. VSC ??m b?o mang ??n cho qu khch hng nh?ng m?u gi?y t?t nh?t, m?i nh?t ???c VSC m?i nh?p kh?u v?.  

Chng ti s? mang m?u ??n t?n n?i ph?c v? qu khch hng 24/24 khng k? Th? 7 v CN.

 
 

Thng tin c?n bi?t

H? tr? tr?c tuy?n

T? v?n 24/24 k? c? T7 v CN. Mang m?u ??n t?n nh, thi cng theo yu c?u.

 

Hotline1: 0906.15.9998

Hotline2: 0983.99.69.70

My bn: 04.3992.6798

Lin h?

VP: S? 9A, ???ng ??ng Bng, C?u Gi?y, H N?i (G?n ???ng Duy Tn v Nguy?n Phong S?c ko di, t ?? c?a)

Tel: 04.3992.6798

Hotline 1: 0906.15.9998

Hotline 2: 0983.99.69.70

Email: vetranhsondaudep@gmail.com


Google+