S?N PH?M XEM NHI?U

S?N PH?M M?I

Danh m?c s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

 

T? v?n 24/24 k? c? T7 v CN. Mang m?u ??n t?n nh, thi cng theo yu c?u.


04.3992.6798
Hotline 1: 0906.15.9998
Hotline2: 0983.99.69.70
Hotline 3: 0903159998

Th?ng k truy c?p

Hiện có 20 khách Trực tuyến
mod_vvisit_counterT?ng s? truy c?p1123516

Facebook FanBox

Qu?ng co

Bảng quảng cáo


M?ng khai tr??ng c? s? m?i - Khuy?n m?i ??c bi?t

Nhn d?p khai tr??ng c? s? th? 2 t?i H N?i - s? 8 Th?nh Quang, ??ng ?a, H N?i, Vetranhnghethuat.com th?c hi?n ch??ng trnh khuy?n mi h?p d?n ch?a t?ng c. Theo ? k? t? ngy 26/10/2013 ??n h?t ngy 15/11/2013, khi mua m?t s?n ph?m b?t k? t?i Vetranhnghethuat.com c gi tr? t? 600.000? tr? ln, Qu Khch s? ???c nh?n km m?t Phi?u Qu T?ng c Gi Tr? t? 300.000? ??n 900.000?. S? ti?n t??ng ?ng v?i m?i Phi?u s? ???c p d?ng cho l?n mua hng ti?p theo.
 
Ha ??n t? 600.000? ??n 1.500.000?: T?ng km Phi?u Qu T?ng tr? gi 300.000?.
      
Ha ??n t? 1.600.000? ??n 3.900.000?: T?ng km Phi?u Qu T?ng tr? gi 600.000?.
      
Ha ??n t? 4.000.000? tr? ln: T?ng km Phi?u Qu T?ng tr? gi 900.000?.

 
S?n ph?m tranh s?n d?u ?n t??ng t?i Vetranhnghethuat
M?i ng??i ??u c m?t n?i ?? tr? v? sau m?t ngy lm vi?c v?t v?, ? l ngi nh. ?? ngi nh ?y th?c s? tr? thnh t? ?m, l ch?n ?i v? thn thu?c khi m?i ng??i t? tay lm ??p cho t?ng gc khng gian. V m?t trong nh?ng cch gip c?n nh c?a b?n thm ?m cng v t??i vui ? l trang tr nh?ng t?m tranh nh? xinh v giu ch?t ngh? thu?t. V?i nh?ng b?c tranh s?n d?u cng nh?ng h?a ti?t sinh ??ng, b?n c th? t ?i?m thm nt m?i l? cho khng gian ngi nh thm ?m p.

Vetranhnghethuat.com c r?t nhi?u s?n ph?m tranh m?u m ??P, CH?T L??NG b?o ??m cho cc b?n l?a ch?n. Nh?ng b?c tranh nhi?u mu s?c t??i sng, h?a ti?t, hnh v? ??c ?o s? n?i b?t trn n?n t??ng b?n s? c?m nh?n khng gian ngi nh mnh nh? ???c b?ng sng, vui nh?n v s?c nt h?n.

Vetranhnghethuat.com xin chn thnh c?m ?n s? ?ng h? c?a t?t c? Qu khch hng trong th?i gian v?a qua. Chng ti s? khng ng?ng c? g?ng ?? ph?c v? Qu khch hng ngy cng t?t h?n n?a. Nh?ng b?c tranh s?n d?u hi?n ??i ,phong c?nh chu u, c?nh ??ng qut?t c? ???c th? hi?n kho lo d??i bn tay cc ngh? s? ???c ?o t?o qua tr??ng l?p m? thu?t! Vetranhnghethuat.com l ?i?m ??n th v? dnh cho cc b?n yu ngh? thu?t!. Ngoi nh?ng s?n ph?m tranh v?, VSC ART cn nhi?u d?ch v? khc nh?: v? tranh t??ng, tranh 3D, t? v?n thi?t k? n?i th?t...
 
 

Thng tin c?n bi?t

H? tr? tr?c tuy?n

T? v?n 24/24 k? c? T7 v CN. Mang m?u ??n t?n nh, thi cng theo yu c?u.

 

Hotline1: 0906.15.9998

Hotline2: 0983.99.69.70

My bn: 04.3992.6798

Lin h?

VP: S? 9A, ???ng ??ng Bng, C?u Gi?y, H N?i (G?n ???ng Duy Tn v Nguy?n Phong S?c ko di, t ?? c?a)

Tel: 04.3992.6798

Hotline 1: 0906.15.9998

Hotline 2: 0983.99.69.70

Email: vetranhsondaudep@gmail.com


Google+