S?N PH?M XEM NHI?U

S?N PH?M M?I

Danh m?c s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

 

T? v?n 24/24 k? c? T7 v CN. Mang m?u ??n t?n nh, thi cng theo yu c?u.


04.3992.6798
Hotline 1: 0906.15.9998
Hotline2: 0983.99.69.70
Hotline 3: 0903159998

Th?ng k truy c?p

Hiện có 13 khách Trực tuyến
mod_vvisit_counterT?ng s? truy c?p1123507

Facebook FanBox

Qu?ng co

Bảng quảng cáo


Tr??c tin Gi?y dn t??ng Nh?p Kh?u  xin g?i t?i Qu khch hng  l?i cho trn tr?ng nh?t!


Th?a Qu khch, "Gi?y dn t??ng Nh?p kh?u" ???c xy d?ng v thnh l?p v?i m?c ?ch cung c?p cho ng??i tiu dng Vi?t Nam ni chung v ng??i tiu dng H N?i ni ring nh?ng s?n ph?m gi?y dn t??ng nh?p kh?u - chnh hng - cao c?p v?i ??i ng? thi cng chuyn nghi?p nhanh ng?n v?i ?? th?m m? cao. (Mang m?u ??n t?n n?i ph?c v? 24/24 khng k? Th? 7 v CN)

??c bi?t h?n, chng ti lun lun c ??i ng? chuyn gia t? v?n t?i nh v?i nhi?u m?u m m?i nh?t ?? cho Qu khch l?a ch?n. Chnh v m?c ?ch ?, "Gi?y dn t??ng Nh?p kh?u" ? c ???c s? tin c?y v ?ng h? c?a nhi?u khch hng tiu dng ? Vi?t Nam (H?n 10.000 khch hng ? Vi?t Nam), "Gi?y dn t??ng Nh?p kh?u" ? tr? thnh m?t trong nh?ng ??n v? hng ??u trong l?nh v?c cung c?p v thi cng gi?y dn t??ng t?i Vi?t Nam.

?? ?p l?i ni?m tin ?, Nhn d?p ngy Qu?c t? Ph? n? 8/3 Gi?y dn t??ng Nh?p kh?u ??a ra ch??ng trnh Siu h? tr? - Gi c?c s?c v?i n?i dung nh? sau:

Gi?y dn t??ng  nh?p kh?u t? Trung Qu?c h? tr? gi ch? cn:
 

- S? mt dn: > 200m2 - Gi ch? cn: 35.000?/1m2;

- S? mt dn: < 200m2 - Gi ch? cn: 39.000?/1m2;


Gi?y dn t??ng nh?p kh?u t? Hn Qu?c h? tr? gi ch? cn:
 

- S? mt dn: > 500m2 - Gi ch? cn: 45.000?/1m2;

- S? mt dn: > 150m2 v <500m2 - Gi ch? cn: 46.000?/1m2;

- S? mt dn: > 50m2  v < 150m2 - Gi? ch? cn: 48.000?/m2;

- S? mt dn: < 50m2 - Gi ch? cn: 51.000?/m2;


Gi?y dn t??ng nh?p kh?u t? ??c h? tr? gi ch? cn:
 

- S? mt dn: > 100m2 - Gi ch? cn: 72.000?/1m2;

- S? mt dn: > 50m2 v < 100m2 - Gi ch? cn: 75.000?/1m2;

- S? mt dn: < 50m2 - Gi? ch? cn: 78.000?/m2;
 

Gi?y dn t??ng Nh?t B?n cao c?p h? tr? gi ch? cn:
 

- S? mt dn: > 300m2 - Gi ch? cn: 88.000?/1m2;

- S? mt dn: > 100m2 v < 300m2 - Gi ch? cn: 92.000?/1m2;

- S? mt dn: < 100m2 - Gi? ch? cn: 98.000?/m2;
 

Ch??ng trnh p d?ng t? ngy 01/03/2013 ??n ngy 10/03/2013.

Cc thng tin th?c m?c Qu v? lin h?: Mr. Trung: 0906.15.9998 ?? ???c gi?i ?p.

 

 

 

Thng tin c?n bi?t

H? tr? tr?c tuy?n

T? v?n 24/24 k? c? T7 v CN. Mang m?u ??n t?n nh, thi cng theo yu c?u.

 

Hotline1: 0906.15.9998

Hotline2: 0983.99.69.70

My bn: 04.3992.6798

Lin h?

VP: S? 9A, ???ng ??ng Bng, C?u Gi?y, H N?i (G?n ???ng Duy Tn v Nguy?n Phong S?c ko di, t ?? c?a)

Tel: 04.3992.6798

Hotline 1: 0906.15.9998

Hotline 2: 0983.99.69.70

Email: vetranhsondaudep@gmail.com


Google+