S?N PH?M XEM NHI?U

S?N PH?M M?I

Danh m?c s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

 

T? v?n 24/24 k? c? T7 v CN. Mang m?u ??n t?n nh, thi cng theo yu c?u.


04.3992.6798
Hotline 1: 0906.15.9998
Hotline2: 0983.99.69.70
Hotline 3: 0903159998

Th?ng k truy c?p

Hiện có 17 khách Trực tuyến
mod_vvisit_counterT?ng s? truy c?p1138940

Facebook FanBox

Qu?ng co

Bảng quảng cáo


Vi?c s? d?ng tranh treo t??ng ngh? thu?t ?ang ngy cng tr? nn ph? bi?n trong trang tr n?i th?t nh?ng n?m g?n ?y. Th? nh?ng, lm th? no ?? l?a ch?n cho mnh m?t b?c tranh ??p, ph h?p v?i khng gian ngi nh v th? hi?n ???c c tnh c?a gia ch? l?i l ?i?u khng h? d? dng.
 

 

Hi?u ???c ?i?u ny, V? tranh Ngh? thu?t c?a VSC ART ? c s? ??u t? chuyn nghi?p trong vi?c tm t??ng, k? thu?t v? c?ng nh? t? v?n cho khch hng nh?ng th? lo?i tranh n?i ti?ng trong v ngoi n??c nh?: Tranh s?n d?u, tranh b?, tranh s?n mi v?i nhi?u phong cch tranh khc nhau: t? ??n gi?n ??n ph?c t?p, t? c? ?i?n ??n hi?n ??i nh?m ?p ?ng cc s? thch c?ng nh? phong cch khc nhau c?a Qu khch hng.

V?i kinh nghi?m nhi?u n?m c?a cc h?a s? t?t nghi?p cc tr??ng ?H hng ??u v? m? thu?t cng lng yu ngh? mnh li?t, th?c ch?t l??ng lun ???c ??t ln hng ??u, v th? m?i b?c tranh ra ??i l k?t tinh c?a s? sng t?o v khc bi?t, c ???c s? ??u t? chau tru?t v? t??ng. V? tranh Ngh? thu?t lun t? ho ?em ??n nh?ng khng gian tuy?t v?i nh?t ?i?m t thm s?c mu cho cu?c s?ng.
 


N?u b?n ?ang c ??nh trang tr cho khng gian s?ng c?a mnh hay chu?n b? m? qun cafe, nh hng  nh?ng l?i b?n kho?n khng bi?t l?a ch?n mua tranh v ??t d?ch v? v? tranh ? ?u th c th? cn nh?c l?a ch?n V? tranh Ngh? thu?t.
 
Theo ?, cc d?ch v? m V? tranh Ngh? thu?t cung c?p nh?:
 
- Nh?n v? tranh, chp tranh theo m?u khch l?a ch?n t?i x??ng ho?c m?u do Qu khch t? s?u t?m;

 - Nh?n v? cc th? lo?i tranh: Tranh s?n d?u, tranh b?, tranh s?n mi v cc th? lo?i tranh khc nh?: tranh l?a, tranh ct ch?t l??ng cao;

 - Nh?n xu?t bun s? l??ng l?n tranh s?n d?u;

 - Nh?n thi?t k? thi cng tranh t??ng, tranh 3D chuyn nghi?p.

 
 
 
V? tranh Ngh? thu?t cam k?t ?p ?ng m?i nhu c?u c?a Qu khch hng, giao hng ?ng th?i h?n, gi thnh h?p l v ch?t l??ng ??m b?o. Hy ??n v tr?i nghi?m d?ch v? v? tranh ngh? thu?t cng s? ph?c v? chuyn nghi?p v nhi?t tnh c?a V? tranh Ngh? thu?t.
 

Thng tin c?n bi?t

H? tr? tr?c tuy?n

T? v?n 24/24 k? c? T7 v CN. Mang m?u ??n t?n nh, thi cng theo yu c?u.

 

Hotline1: 0906.15.9998

Hotline2: 0983.99.69.70

My bn: 04.3992.6798

Lin h?

VP: S? 9A, ???ng ??ng Bng, C?u Gi?y, H N?i (G?n ???ng Duy Tn v Nguy?n Phong S?c ko di, t ?? c?a)

Tel: 04.3992.6798

Hotline 1: 0906.15.9998

Hotline 2: 0983.99.69.70

Email: vetranhsondaudep@gmail.com


Google+